Kategoria: Prawo łowieckie

Home / Prawo łowieckie
Prawo łowieckie
Wpis

Prawo łowieckie

Podstawowym aktem regulującym prowadzenie gospodarki łowieckiej jest akt prawny z 13 października 1995 roku – prawo łowieckie. Ustawa ta określa cele łowiectwa do nich można zaliczyć: ochronę i gospodarkę zwierzętami łownymi, kształtowanie środowiska przyrodniczego przy uzyskaniu właściwej liczebności poszczególnych gatunków zwierząt. Zwierzęta łowne na wolności stanowią własność skarbu państwa i są dobrem ogólnonarodowym. Państwo wzięło...